Ing. Pavel Aron 
hypoteční makléř - Praha
vázaný zástupce GEPARD FINANCE a.s.

Hvězdova 1594/19
140 00 Praha 4

Mobil
+420 603 449 571

 

Máme se bát deflace ?

Máme se bát deflace?

Nejprve stručně co to je deflace:

Deflace je ekonomický termín pro situaci, která je obvykle spojena s hospodářskou krizí a ekonomickým cyklem. Funguje zhruba takto:

  • Nejprve dochází k poklesu spotřebitelské (koupěschopné) poptávky
  • Následuje pokles cen zboží a služeb klesají zisky výrobců a dodavatelů služeb, výrobci a dodavatelé služeb se snaží snižovat náklady, snižují mzdy a propouštějí
  • Dále klesá koupěschopná poptávka a vše pokračuje ve spirále až do bodu obratu popřípadě krachu .

Prvotním spouštěčem deflace je tedy pokles poptávky. Je tedy to co se děje v České republice a čím nás straší Česká národní banka deflací? Podle mého názoru v žádném případě.

V ČR byly pouze náznaky deflace v letech 2008 - 2012. Tehdy tu opravdu nějaké riziko bylo zejména v souvislosti s úspornými opatřeními vlády.

To k čemu dochází v současné době je především a hlavně pokles cen importovaných surovin: ropy a výrobků z ropy. Díky tomu klesají náklady na dopravu a energii, což ovlivňuje většinu firem. Ty mohou snížit ceny svých výrobků, aniž by jim klesaly zisky, ba naopak, v některých specifických odvětvích může docházet i k nárůstu zisků.

V této situaci pokles cen naopak stimuluje spotřebitelskou poptávku a může být počátkem celkového zotavení a růstu ekonomiky.

Z tohoto pohledu se mně osobně jeví politika České národní banky jako neodůvodněná.

Proč se ČNB a nejen ona, ale i zahraniční centrální banky, obávají deflace, může mít jiný důvod: a tím je zadluženost státu. Tu totiž inflace pomáhá v reálném vyjádření snižovat.

Nebo ještě z jiného úhlu pohledu: deflace je dobrá zpráva pro střadatele a špatná zpráva pro dlužníky.

V Praze dne 1. 2. 2015